Κατηγορία: Αποφάσεις Συνεδριάσεων

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για έναν(1) εξωτερικό συνεργάτη στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Merging Complex Financial Interactions with Portfolio Construction Techniques» (PoCoTe)

Απόφαση Πρακτικού Συνεδρίασης για την υπ’ αριθμ. 22824_24.10.2019 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος_MESON

Απόφαση Πρακτικού Συνεδρίασης για την υπ’ αριθμ. 21615/10.10.2019 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος_ΜΟΔΙΠ

Απόφαση Πρακτικού Συνεδρίασης 272/25-11-2019 του ΕΛΚΕ για την αρ. πρωτ. Πρόσκληση 21863/15-10-2019 με ΑΔΑ: ΩΔΙΛ469Β7Ι-Θ2Υ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΒΑ

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για έναν(1) εξωτερικό συνεργάτη (Θέση B) στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «ReinFORCE SOCIAL Entrepreneurial Spirit through setting up Innovative Support Structures in the cross-border Territory» (SOCIAL FORCES)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΜΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για έναν(1) εξωτερικό συνεργάτη (Θέση Α) στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «ReinFORCE SOCIAL Entrepreneurial Spirit through setting up Innovative Support Structures in the cross-border Territory» (SOCIAL FORCES)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΜΣ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΜΣ ΜΟΥΣΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ

Απόφαση Πρακτικού Συνεδρίασης για την υπ’αριθμ. 22063/16.10.2019 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος_5 εξωτ. συνεργάτες_STIMEY

Απόφαση Πρακτικού Συνεδρίασης για την υπ’αριθμ. 21609_10.10.2019 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος_2 εξωτ. συνεργάτες_STIMEY

Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πλήρωση μίας (1) θέσης μέλους της Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας (Ε.Η.Δ.Ε.) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας

Δημοσίευση από στις 24/10/19 σε Ανακοινώσεις, Αποφάσεις Συνεδριάσεων

Στην υπ’ αριθμ. 268/23-10-2019 συνεδρίαση της Επιτροπής Ερευνών εγκρίθηκε η δημοσίευση της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πλήρωση μιας (1) θέσης τακτικού μέλους της Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας, με προθεσμία υποβολής των αιτήσεων υποψηφιότητας έως τις 15/11/2019. Η πρόσκληση απευθύνεται μόνο σε μέλη ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Μακεδονίας:  

Περισσότερα »

Απόφαση Πρακτικού Συνεδρίασης 268/23-10-2019 του ΕΛΚΕ για την αρ. πρωτ. Πρόσκληση 19482/18-09-2019 με ΑΔΑ: ΩΧ0Δ469Β7Ι-7Η0

Δημοσίευση από στις 23/10/19 σε Αποφάσεις Συνεδριάσεων, Διάφορα

Απόφαση Πρακτικού Συνεδρίασης 268/23-10-2019 του ΕΛΚΕ για την αρ. πρωτ. Πρόσκληση 4336/26-02-2019 με ΑΔΑ: ΩΚ6Ω469Β7Ι-ΦΣΔ

Δημοσίευση από στις 23/10/19 σε Αποφάσεις Συνεδριάσεων, Διάφορα