Κατηγορία: Διάφορα

Απόφαση Πρακτικού Συνεδρίασης 266/10-10-2019 του ΕΛΚΕ για την αρ. πρωτ. Πρόσκληση 17470/20-08-2019 με ΑΔΑ: 6ΘΥ7469Β7Ι-ΘΧΡ

Απόφαση Πρακτικού Συνεδρίασης 266/10-10-2019 του ΕΛΚΕ για την αρ. πρωτ. Πρόσκληση  17470/20-08-2019  με ΑΔΑ: 6ΘΥ7469Β7Ι-ΘΧΡ  

Περισσότερα »

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΒΡΑΒΕΙΩΝ ΓΙΑ ΑΡΘΡΑ ΠΟΥ ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΑΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΑ ΕΤΗ 2016 ΚΑΙ 2017 (Θ’ & Ι’ ΚΎΚΛΟΣ)

Δημοσίευση από στις 7/10/19 σε Ανακοινώσεις, Διάφορα

Η Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ στην υπ’ αριθμ. 246/26-9-2019 έκτακτη συνεδρίαση αποφάσισε την ταυτόχρονη προκήρυξη δύο (2) κύκλων Ερευνητικών Βραβείων (των Θ’ και Ι’ κύκλων) για άρθρα που δημοσιεύθηκαν κατά τα ημερολογιακά έτη 2016 και 2017, σύμφωνα με τη διαδικασία που εγκρίθηκε με την 2/16-09-2019 απόφαση της έκτακτης συνεδρίασης της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου […]

Περισσότερα »

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΜΣ ΕΠΝΕΠ

Δημοσίευση από στις 3/10/19 σε Ανακοινώσεις, Διάφορα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΔΠΜΣ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

Δημοσίευση από στις 18/9/19 σε Ανακοινώσεις, Διάφορα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ_POP-MACHINA

Δημοσίευση από στις 30/8/19 σε Ανακοινώσεις, Διάφορα

Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τρεις (3) εξωτερικούς συνεργάτες στο πλαίσιο του έργου με ακρωνύμιο «Pop-Machina»  

Περισσότερα »

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ_ΤΕΧΝ. ΒΟΗΘΕΙΑ

Δημοσίευση από στις 22/8/19 σε Ανακοινώσεις, Διάφορα

 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για έναν (1) εξωτερικό συνεργάτη:  

Περισσότερα »

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ_MAGYC

Δημοσίευση από στις 22/8/19 σε Ανακοινώσεις, Διάφορα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΜΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΠΟΥΔΕΣ_Β

Δημοσίευση από στις 20/8/19 σε Ανακοινώσεις, Διάφορα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΜΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΠΟΥΔΕΣ_Α

Δημοσίευση από στις 20/8/19 σε Ανακοινώσεις, Διάφορα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΜΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ

Δημοσίευση από στις 20/8/19 σε Ανακοινώσεις, Διάφορα

Διευκρινιστικές Οδηγίες για την υπ’αριθμ. 16190/16.07.2019 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του έργου «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2019-2020 στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Δημοσίευση από στις 2/8/19 σε Ανακοινώσεις, Διάφορα

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ: Διευκρινίζεται ότι για την βαθμολόγηση των υπ’ αριθμ. 3 έως 9 Κριτηρίων Αξιολόγησης της υπ’ αριθμ. 16190/16.07.2019 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του έργου «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2019-2020 στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας», όλα τα σχετικά δικαιολογητικά (π.χ. αντίγραφα πτυχίων, βεβαιώσεις προϋπηρεσίας, συμβάσεις εργασίας κ.λ.π.) θα πρέπει να προσκομιστούν μαζί […]

Περισσότερα »

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ_SMecoMP

Δημοσίευση από στις 17/7/19 σε Ανακοινώσεις, Διάφορα

Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για έναν (1) συνεργάτη:

Περισσότερα »

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ_MESON

Δημοσίευση από στις 17/7/19 σε Ανακοινώσεις, Διάφορα

Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για έναν (1) συνεργάτη:

Περισσότερα »

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ_SDK4ED

Δημοσίευση από στις 17/7/19 σε Ανακοινώσεις, Διάφορα

Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για έναν (1) συνεργάτη

Περισσότερα »

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ_ERASMUS

Δημοσίευση από στις 17/7/19 σε Ανακοινώσεις, Διάφορα