Όλες οι Αναρτήσεις από την Επιτροπή ερευνών

Απόφαση Πρακτικού Συνεδρίασης 280/13-02-2020 του ΕΛΚΕ για την αρ. πρωτ. 27149/09-12-2019 Πρόσκληση με ΑΔΑ: ΩΩ0Ι469Β7Ι-ΘΟΣ

Δημοσίευση από στις 14/2/20 σε Ανακοινώσεις, Αποφάσεις Συνεδριάσεων

Απόφαση Πρακτικού Συνεδρίασης 280/13-02-2020 του ΕΛΚΕ για την αρ. πρωτ. 25640/21-11-2019 Πρόσκληση με ΑΔΑ: ΨΒΗΜ469Β7Ι-3ΨΩ

Δημοσίευση από στις 14/2/20 σε Ανακοινώσεις, Αποφάσεις Συνεδριάσεων

Αναγγελία πρόσκλησης υποβολής ερευνητικών προτάσεων στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής δράσης δικτύωσης ERA-NET NEURON Call for Proposals (JTC 2020) for Translational Research Projects on Sensory Disorders

Δημοσίευση από στις 12/2/20 σε Ανακοινώσεις, Προκηρύξεις προγραμμάτων

Στο πλαίσιο του  ERA-NET NEURON  ανακοινώθηκε,  την 8η Ιανουαρίου 2020,  κοινή πρόσκληση για τη συγχρηματοδότηση ερευνητικών έργων μεταξύ των κρατών που συμμετέχουν στην προκήρυξη: Βέλγιο, Καναδάς,  Γαλλία, Γερμανία, Ελλάδα,  Ισραήλ, Ιταλία, Λετονία, Νορβηγία, Πολωνία, Ρουμανία, Σλοβακία, Ισπανία, Ελβετία και Τουρκία Επισημαίνουμε ότι όλοι οι εταίροι που συμμετέχουν στις προτάσεις πρέπει να συμμορφώνονται με τα κριτήρια […]

Περισσότερα »

Προδημοσίευση Κοινής Πρόσκλησης Aquatic Pollutants (Joint Call 2020) για υποβολή προτάσεων ερευνητικών έργων με τη συνεργασία των τριών Πρωτοβουλιών Κοινού Προγραμματισμού για το Νερό ( JPI Water), τους Ωκεανούς ( JPI OCEANS) και την Αντιμικροβιακή Αντοχή (JPI AMR)

Δημοσίευση από στις 12/2/20 σε Ανακοινώσεις, Προκηρύξεις προγραμμάτων

Σας ενημερώνουμε ότι ανακοινώθηκε  κοινή πρόσκληση Aquatic Pollutants (Joint Call 2020), για τη συγχρηματοδότηση ερευνητικών έργων όπως προέκυψε από τη  συνεργασία των  τριών Πρωτοβουλιών  Κοινού Προγραμματισμού για  το  Νερό ( JPI Water), τους Ωκεανούς ( JPI OCEANS)  και την Αντοχή των μικροοργανισμών στα αντιμικροβιακά σκευάσματα   (JPI AMR). Η προκήρυξη αφορά στη  χρηματοδότηση έργων έρευνας και […]

Περισσότερα »

Διαβούλευση του PRIMA για το Ετήσιο Πρόγραμμα Εργασίας (Annual Work Plan) 2021

Δημοσίευση από στις 12/2/20 σε Ανακοινώσεις

Σας ενημερώνουμε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη δημόσια διαβούλευση της Γραμματείας του  PRIMA (Partnership for Research and Innovation in the Mediterranean Area) για την προετοιμασία του Ετήσιου Προγράμματος Εργασίας  για το έτος 2021. Η διαβούλευση απευθύνεται σε όλους τους ενδιαφερόμενους κοινωνικο-οικονομικούς φορείς (αγροτικούς συνεταιρισμούς, επιχειρήσεις, μη κυβερνητικούς οργανισμούς κλπ.) και αποσκοπεί στη συλλογή απόψεων σχετικά με […]

Περισσότερα »

Πρόσκληση εγγραφής στη βάση αξιολογητών του προγράμματος «Εταιρική Σχέση για την Ερευνα και την Καινοτομία στην περιοχή της Μεσογείου» (Partnership for Research and Innovation in the Mediterranean Area) – PRIMA

Δημοσίευση από στις 12/2/20 σε Ανακοινώσεις

Η Γραμματεία του Ιδρύματος PRIMA καλεί εμπειρογνώμονες να εγγραφούν στην βάση ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων για την κάλυψη των αναγκών της διαδικασίας αξιολόγησης των προτάσεων που υποβάλλονται στο πλαίσιο του προγράμματος και παρακολούθησης των έργων που θα χρηματοδοτηθούν. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα του PRIMA (http://prima-med.org ) ή να μεταβούν απευθείας στη σχετική ενότητα μέσω του […]

Περισσότερα »

Αναγγελία πρόσκλησης υποβολής ερευνητικών προτάσεων στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου δικτύωσης ERA-NET ICRAD

Δημοσίευση από στις 12/2/20 σε Ανακοινώσεις, Προκηρύξεις προγραμμάτων

Στο πλαίσιο της δράσης  ERA-NET ICRAD COFUND Action, ανακοινώθηκε στις 31 Ιανουαρίου 2020, κοινή πρόσκληση στον τομέα της υγείας των ζώων με τίτλο COFUNDED CALL FOR PROPOSALS “on International Coordination of Research on Infectious Animal Diseases (ICRAD)” Οι χώρες που συμμετέχουν στην προκήρυξη είναι: Βέλγιο, Δανία, Εσθονία, Γαλλία, Γερμανία, Ελλάδα, Ουγγαρία, Ιρλανδία, Ιταλία, Λετονία, Λιθουανία, Ολλανδία, Νορβηγία, Πολωνία, Ρωσία, Ισπανία, Σουηδία, Ελβετία, Τουρκία και Μεγάλη Βρετανία. Επισημαίνουμε ότι όλοι οι εταίροι που […]

Περισσότερα »

Τμήμα Προγραμματισμού, Σχεδιασμού και Ωρίμανσης Έργων, ΜΟΔΥ ΕΛΚΕ – Ενημερωτικό Δελτίο NEWSL.16

Ευκαιρίες χρηματοδότησης μέσω της Πλατφόρμας SEDIA της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Single Electronic Data Interchange Area)  Ανοικτές & Αναμενόμενες Προσκλήσεις Υποβολής Προτάσεων   

Περισσότερα »

Στόχοι και Επιχειρησιακός Σχεδιασμός ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. – Ενημερωτική Εκδήλωση

Δημοσίευση από στις 6/2/20 σε Ανακοινώσεις, Προκηρύξεις προγραμμάτων

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας ΑΠΘ (ΕΛΚΕ ΑΠΘ), σε συνεργασία με το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.), διοργανώνουν εκδήλωση με τίτλο: Στόχοι και Επιχειρησιακός Σχεδιασμός ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.. Στην εκδήλωση θα παρουσιαστούν τόσο η τρέχουσα κατάσταση σε ό,τι αφορά στις χρηματοδοτήσεις του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την έρευνα, όσο και οι στόχοι του φορέα για το αμέσως επόμενο […]

Περισσότερα »

Συμπληρωματικός Προσωρινός κατάλογος Δυνητικών Δικαιούχων της Παρέμβασης Ι «Έρευνα και Ανάπτυξη από Επιχειρήσεις» του B κύκλου της Ενιαίας Δράσης Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Καινοτομίας «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ»

Δημοσίευση από στις 4/2/20 σε Ανακοινώσεις

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Εφαρμογής Δράσεων στους τομείς Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας (ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ), σας ενημερώνει ότι εκδόθηκε: Η Απόφαση Α.Π. ΕΥΔΕ – ΕΤΑΚ: 360/31.01.2020 του Γενικού Γραμματέα Έρευνας και Τεχνολογίας με θέμα: Συμπληρωματικός Προσωρινός κατάλογος Δυνητικών Δικαιούχων της Παρέμβασης Ι “Έρευνα και Ανάπτυξη από Επιχειρήσεις” του B΄ κύκλου της Ενιαίας Δράσης Κρατικών […]

Περισσότερα »

Interreg IPA CBC Programme “Greece –  Republic of North Macedonia 2014-2020” – 2nd Info Day/ Partner Search Forum for the 2nd Call for Project Proposals

Δημοσίευση από στις 3/2/20 σε Ανακοινώσεις, Προκηρύξεις προγραμμάτων

The Managing Authority (MA) of ETC Programmes and the Joint Secretariat of the Interreg IPA CBC Programme “Greece –  Republic of North Macedonia 2014-2020” are organizing the 2nd Info Day/ Partner Search Forum for potential beneficiaries of the 2nd Call for Proposals on February 20, 2020 in Thessaloniki. Venue: University of Macedonia, 156 Egnatia Street, GR-546 36, Main Auditorium […]

Περισσότερα »

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για έναν (1) εξωτερικό συνεργάτη στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Enhancing Programmability and boosting Performance Portability for Exascale Computing Systems»(EXA2PRO)

Δημοσίευση από στις 28/1/20 σε Ανακοινώσεις, Αποφάσεις Συνεδριάσεων

Απόφαση Πρακτικού Συνεδρίασης για την υπ’ αριθμ. 24792/13.11.2019 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος- Θέση Β_Social Forces

Δημοσίευση από στις 28/1/20 σε Ανακοινώσεις, Αποφάσεις Συνεδριάσεων

Απόφαση Πρακτικού Συνεδρίασης για την υπ’ αριθμ. 24788/13.11.2019 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος- Θέση Α_Social Forces

Δημοσίευση από στις 28/1/20 σε Ανακοινώσεις, Αποφάσεις Συνεδριάσεων

Απόφαση Πρακτικού Συνεδρίασης 278/28-01-2020 του ΕΛΚΕ για την αρ. πρωτ. Πρόσκληση 25249/18-11-2019 με ΑΔΑ: ΩΧΤΦ469Β7Ι-Β3Α

Δημοσίευση από στις 28/1/20 σε Ανακοινώσεις, Αποφάσεις Συνεδριάσεων