Όλες οι Αναρτήσεις από την Επιτροπή ερευνών

Απόφαση Πρακτικού Συνεδρίασης 264/26-09-2019 του ΕΛΚΕ για την αρ. πρωτ. Πρόσκληση 17460/20-08-2019 με ΑΔΑ: Ω1ΧΗ469Β7Ι-Τ0Ψ

Δημοσίευση από στις 26/9/19 σε Ανακοινώσεις, Αποφάσεις Συνεδριάσεων

Απόφαση Πρακτικού Συνεδρίασης 264/26-09-2019 του ΕΛΚΕ για την αρ. πρωτ. Πρόσκληση 17460/20-08-2019 με ΑΔΑ: Ω1ΧΗ469Β7Ι-Τ0Ψ

Περισσότερα »

Creative Europe: Open calls

Δημοσίευση από στις 25/9/19 σε Ανακοινώσεις, Προκηρύξεις προγραμμάτων

Support for Development of European Video Games 2020 MEDIA, Development video games, Creative Europe OPEN 12/02/2020 – 17:00 (CET/CEST, Brussels time) EACEA/19/2019 Support to International Co-production Funds 2020 MEDIA, Creative Europe OPEN 15/01/2020 – 17:00 (CET/CEST, Brussels time) EACEA 29/2019 Support for the distribution of non-national films -The Distribution Selective scheme 2020 Distribution – selective support, MEDIA, […]

Περισσότερα »

Δωδέκατη (12η) Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της πρόσκλησης «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» με Κωδικό ΟΠΣ 2076, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία»

Δημοσίευση από στις 25/9/19 σε Ανακοινώσεις

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Εφαρμογής Δράσεων στους τομείς Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας (ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ), σας ενημερώνει ότι εκδόθηκε η με ΑΠ ΕΥΔΕ-ΕΤΑΚ 2269/19.09.2019 Απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων κ. Χρ. Δήμα με θέμα: Δωδέκατη (12η) Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της πρόσκλησης «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ– ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» με Κωδικό […]

Περισσότερα »

Τμήμα Προγραμματισμού, Σχεδιασμού και Ωρίμανσης Έργων, ΜΟΔΥ ΕΛΚΕ – Ενημερωτικό Δελτίο NEWSL.06

Ευκαιρίες χρηματοδότησης μέσω της Πλατφόρμας SEDIA της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Single Electronic Data Interchange Area)  Προσκλήσεις Υποβολής Προτάσεων  

Περισσότερα »

ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ – ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ της Δράσης «1η Προκήρυξη ερευνητικών έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση των μελών ΔΕΠ και Ερευνητών/τριών και την προμήθεια ερευνητικού εξοπλισμού μεγάλης αξίας»

Δημοσίευση από στις 20/9/19 σε Ανακοινώσεις

Πηγή: http://www.elidek.gr/2019/09/18/odigos-diacheirisis-ylopoiisis-tis-drasis-1i-prokiryxi-ereynitikon-ergon-el-id-e-k-gia-tin-enischysi-ton-melon-dep-kai-ereyniton-trion-kai-tin-promitheia-ereynitikoy-exoplismoy-megalis-axias/?fbclid=IwAR1bk81P8PqwBfYxuoyTj7rks_46kGaCbI-JRMvftwoNdbTRwq1KBAmdhUI

Περισσότερα »

Τροποποίηση του Κανονισμού Χρηματοδότησης της Συμμετοχής των Υποψηφίων Διδακτόρων σε Επιστημονικά Συνέδρια/Καλλιτεχνικές Εκδηλώσεις Ημερολογιακού Έτους 2019

Δημοσίευση από στις 19/9/19 σε Ανακοινώσεις, Ερευνητική Πολιτική

Η Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ στην υπ’ αριθμ. 262/10-9-2019 έκτακτη συνεδρίασή της ενέκρινε, δυνάμει των αλλαγών που επιφέρει ο Ν. 4610/2019 στη διαχείριση των προγραμμάτων του ΕΛΚΕ την τροποποίηση των ενοτήτων: «Προϋποθέσεις Οικονομικής Ενίσχυσης», «Ύψος Οικονομικής Ενίσχυσης» και «Προϋποθέσεις Καταβολής Δαπανών» του Κανονισμού Χρηματοδότησης Υποψηφίων Διδακτόρων για τη συμμετοχή τους σε Επιστημονικά Συνέδρια/Καλλιτεχνικές […]

Περισσότερα »

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΔΠΜΣ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

Δημοσίευση από στις 18/9/19 σε Ανακοινώσεις, Διάφορα

Επικαιροποιημένες διαδικασίες διαχείρισης των έργων/(Δ)ΠΜΣ του ΕΛΚΕ

Δημοσίευση από στις 16/9/19 σε Ανακοινώσεις, Αποφάσεις Συνεδριάσεων

Σας ενημερώνουμε ότι στην υπ΄ αριθμ. 262/10-9-2019 έκτακτη συνεδρίαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ εγκρίθηκε η έκδοση επικαιροποιημένων οδηγιών με την προσαρμογή της λειτουργίας του πληροφοριακού συστήματος του ΕΛΚΕ στο πλαίσιο των αλλαγών που επιφέρει το άρθρο 72 του Ν. 4610/2019 και την εφαρμογή τους από 1/10/2019, ως εξής: «Ορισμός διαδικασιών για την εφαρμογή […]

Περισσότερα »

Διαβούλευση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις υποψήφιες θεσμοθετημένες Συμπράξεις Ε&Κ στο πλαίσιο του Ορίζοντα Ευρώπη (2021-2027)

Δημοσίευση από στις 16/9/19 σε Ανακοινώσεις

Στις 11 Σεπτεμβρίου 2019 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε την έναρξη διαβούλευσης για τις δώδεκα (12) υποψήφιες θεσμοθετημένες συμπράξεις που προτείνεται να υλοποιηθούν στο πλαίσιο του Ορίζοντα Ευρώπη (2021-2027).   Οι προτεινόμενες συμπράξεις εμπίπτουν στις 8 θεματικές περιοχές που αναφέρονται στο κείμενο πολιτικής συμφωνίας (Common Understanding) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου επί της πρότασης Κανονισμού […]

Περισσότερα »

Αποτελέσματα της υπ’αριθμ. 16190/16.07.2019 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2019-2020 στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας»

Δημοσίευση από στις 13/9/19 σε Ανακοινώσεις, Αποφάσεις Συνεδριάσεων

Στην υπ’αριθμ. 263/13.09.2019 Συνεδρίαση της Επιτροπής Ερευνών εγκρίθηκαν οι αναθέσεις των διδασκόντων για τα κάτωθι Τμήματα του Πανεπιστημίου Μακεδονίας: Οικονομικών Επιστημών Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής  

Περισσότερα »

Ενημέρωση Δικαιούχων της Δράσης «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» => Θεσσαλονίκη, 84η ΔΕΘ, Σάββατο 14/9/2019, 17:00 – 19:00 στον ενιαίο χώρο εκδηλώσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, στο περίπτερο 13 stand 31

Δημοσίευση από στις 13/9/19 σε Ανακοινώσεις

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Εφαρμογής Δράσεων στους τομείς Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας (ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ) σας προσκαλεί σε Ενημερωτική Εκδήλωση για την Ενιαία Δράση Κρατικών Ενισχύσεων «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ», που υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΣΠΑ 2014 – 2020).   Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στην Θεσσαλονίκη στο πλαίσιο της συμμετοχής […]

Περισσότερα »

Αναγγελία πρόσκλησης υποβολής ερευνητικών προτάσεων στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου δικτύωσης BiodivClim COFUND Action 2019-2020 BiodivERsA call on Biodiversity and Climate Change

Δημοσίευση από στις 12/9/19 σε Ανακοινώσεις, Προκηρύξεις προγραμμάτων

Στο πλαίσιο της δράσης  BiodivClim COFUND Action, ανακοινώθηκε στις 2 Σεπτεμβρίου 2019, κοινή πρόσκληση στον τομέα της Βιοποικιλότητας και της Κλιματικής Αλλαγής “2019-2020 BiodivERsA call on Biodiversity and Climate Change” για τη συγχρηματοδότηση ερευνητικών έργων μεταξύ των κρατών που συμμετέχουν στην προκήρυξη: Στην προκήρυξη συμμετέχουν 34 χρηματοδοτικοί φορείς από 26 χώρες και έχουν διασφαλίσει -μαζί με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή[1]– συνολική χρηματοδότηση ύψους 26Μ €. Οι χώρες που συμμετέχουν στην […]

Περισσότερα »

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για έναν (1) εξωτερικό συνεργάτη στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΓΓΕΤ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2016-2017 (Ως επιβράβευση συμμετοχής σε ανταγωνιστικά προγράμματα της Ε.Ε.) Science Technology Innovation Mathematics Engineering for the Young (STIMEY)

Δημοσίευση από στις 11/9/19 σε Ανακοινώσεις, Αποφάσεις Συνεδριάσεων

Απόφαση Πρακτικού Συνεδρίασης 262/10.09.2019 του ΕΛΚΕ για την αρ. πρωτ. 16268_17.07.2019 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος_SDK4ED (ΑΔΑ: 6ΘΟΨ469Β7Ι-Τ55)

Δημοσίευση από στις 11/9/19 σε Ανακοινώσεις, Αποφάσεις Συνεδριάσεων

Απόφαση Πρακτικού Συνεδρίασης 262/10.09.2019 του ΕΛΚΕ για την αρ. πρωτ. 15758/10.07.2019 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος_SDK4ED (ΑΔΑ: 78ΑΙ469Β7Ι-106)

Δημοσίευση από στις 11/9/19 σε Ανακοινώσεις, Αποφάσεις Συνεδριάσεων