Όλες οι Αναρτήσεις από την Επιτροπή ερευνών

Erasmus+ Call 2024 – Cooperation Partnerships & Small-scale Partnerships – Πρόθεση υποβολής πρότασης

Στο πλαίσιο του ειδικού όρου της Πρόσκλησης του Erasmus+ για το 2024 για τις ενότητες Cooperation Partnerships και Small-scale Partnerships:   “For applications submitted to National Agencies in the fields of school education, vocational education and training, adult education and youth, the same organisation (one OID) cannot be involved in more than 10 applications overall per deadline, either as applicant or partner” (Οδηγός Προγράμματος, […]

Περισσότερα »

Προδημοσίευση Πρόσκλησης SUB4: «Εμπιστοσύνη στα Αστέρια μας – Trust Your Stars» Κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5180664 του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας

Το έργο «Εμπιστοσύνη στα Αστέρια μας – Trust your Stars» επιδιώκει την υλοποίηση ερευνητικών έργων με τη συμμετοχή Ερευνητών αλλά και Ομάδων Ερευνητών διαφόρων επιπέδων εμπειρίας. Δικαιούχοι της Πρόσκλησης είναι οι Ειδικοί Λογαριασμοί Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) των Α.Ε.Ι. της Χώρας και προτάσεις θα υποβάλλονται για χρηματοδότηση στις δύο δράσεις της Προσκλήσεως, τη Δράση I: «Νέοι Ερευνητές» και […]

Περισσότερα »

Οριστικός Πίνακας Κατάταξης για την υπ’ αριθμ. 25708/07.11.2023 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του έργου “Artificial Intelligence for Economic Growth- AIGR, Αριθμός πρότασης: 15683, στο πλαίσιο της Υποδράσης 2 της Προκήρυξης “Χρηματοδότηση της Βασικής Έρευνας”

Δημοσίευση οριστικών αποτελεσμάτων της υπ’ αριθμ. 25708/07.11.2023 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του έργου “Artificial Intelligence for Economic Growth- AIGR, Αριθμός πρότασης: 15683, στο πλαίσιο της Υποδράσης 2 της Προκήρυξης “Χρηματοδότηση της Βασικής Έρευνας” (Οριζόντια Υποστήριξη όλων των Επιστημών) του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση – NextGenerationEU για την απασχόληση […]

Περισσότερα »

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του έργου «Δ.Π.Μ.Σ. στη Διοίκηση Επιχειρήσεων»

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ _ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΒΡΑΒΕΙΑΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΙΔ’ ΚΥΚΛΟΥ (για άρθρα που δημοσιεύτηκαν το έτος 2022)

Δημοσίευση από στις 8/12/23 σε Ανακοινώσεις

Πίνακας Δικαιούχων και μη Δικαιούχων Ερευνητικών Βραβείων https://diavgeia.gov.gr/decision/view/6%CE%A3%CE%949469%CE%927%CE%99-%CE%967%CE%9A

Περισσότερα »

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του έργου με τίτλο “A lightweight Software Stack and Synergetic Orchestration framework for the next generation Compute Continuum (NEPHELE)”

Δημοσίευση Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο έργο με τίτλο “A lightweight Software Stack and Synergetic Orchestration framework for the next generation Compute Continuum (NEPHELE)— HORIZON-CL4-2021-DATA-01, για την απασχόληση ενός (1) εξωτερικού συνεργάτη.   Για την υποβολή αίτησης: εδώ  

Περισσότερα »

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο της Πράξης «Τεχνική βοήθεια για την υποστήριξη του Πανεπιστημίου Μακεδονίας ως δικαιούχου στη διαχείριση και υλοποίηση παρεμβάσεων του ΠΑΔΚΣ» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 6003743, ΕΣΠΑ 2021-2027, Πρόγραμμα «Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή 2021-2027»

Δημοσίευση Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του Υποέργου (1) «Τεχνική βοήθεια για την υποστήριξη του Πανεπιστημίου Μακεδονίας ως δικαιούχου στη διαχείριση και υλοποίηση παρεμβάσεων του ΠΑΔΚΣ» της Πράξης «Τεχνική βοήθεια για την υποστήριξη του Πανεπιστημίου Μακεδονίας ως δικαιούχου στη διαχείριση και υλοποίηση παρεμβάσεων του ΠΑΔΚΣ» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 6003743, ΕΣΠΑ 2021-2027, Πρόγραμμα «Ανθρώπινο Δυναμικό […]

Περισσότερα »

Απόφαση Πρακτικού Συνεδρίασης για την υπ’ αριθμ. 25708/07.11.2023 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του έργου “Artificial Intelligence for Economic Growth- AIGR, Αριθμός πρότασης: 15683, στο πλαίσιο της Υποδράσης 2 της Προκήρυξης “Χρηματοδότηση της Βασικής Έρευνας”

Δημοσίευση από στις 5/12/23 σε Ανακοινώσεις, Αποφάσεις Συνεδριάσεων

Δημοσίευση προσωρινών αποτελεσμάτων της υπ’ αριθμ. 25708/07.11.2023 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του έργου Artificial Intelligence for Economic Growth- AIGR, Αριθμός πρότασης: 15683, στο πλαίσιο της Υποδράσης 2 της Προκήρυξης “Χρηματοδότηση της Βασικής Έρευνας (Οριζόντια Υποστήριξη όλων των Επιστημών) του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση – NextGenerationEU για την απασχόληση […]

Περισσότερα »

Εθνική ημερίδα για το Cluster 2 “Culture, Creativity and Inclusive Society” του Ορίζοντα Ευρώπη: 6 Δεκεμβρίου 2023

Το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ/ΙΤΕ, ως Εθνικό Σημείο Επαφής για τον Ορίζοντα Ευρώπη, με την υποστήριξη της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Καινοτομίας και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, διοργανώνει εθνική ημερίδα, για την παρουσίαση του των προκηρύξεων του Προγράμματος Εργασίας του Cluster 2 “Culture, Creativity and Inclusive Society”, του Προγράμματος Πλαίσιο Ορίζοντα Ευρώπη για το έτος 2024.Κατά τη διάρκεια της ημερίδας, θα παρουσιαστούν οι […]

Περισσότερα »

Δημοσίευση Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων και Οδηγού του Προγράμματος Erasmus+ 2024

Πρόσκληση (ΕΝ) Πρόσκληση (EL) Οδηγός προγράμματος

Περισσότερα »

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ_ΠΜΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του έργου με τίτλο “Research Analysis Identifier SystEm – 101058479 – RAISE – HORIZON-INFRA-2021-EOSC-01”

Δημοσίευση Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου “Research Analysis Identifier SystEm – 101058479 – RAISE – HORIZON-INFRA-2021-EOSC-01”, για την απασχόληση δύο (2) εξωτερικών συνεργατών.   Για την υποβολή αίτησης: εδώ    

Περισσότερα »

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του έργου με τίτλο “A lightweight Software Stack and Synergetic Orchestration framework for the next generation Compute Continuum (NEPHELE)”

Δημοσίευση Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο έργο με τίτλο “A lightweight Software Stack and Synergetic Orchestration framework for the next generation Compute Continuum (NEPHELE)— HORIZON-CL4-2021-DATA-01, για την απασχόληση ενός (1) εξωτερικού συνεργάτη.   Για την υποβολή αίτησης: εδώ  

Περισσότερα »

Digital Europe Programme NEW Call: Info Day & Pitching Event

On 12 December 2023, the European Commission will present the fifth round of DIGITAL Europe Programme call for proposal in a dedicated Info Day and Pitching Event. About the NEW Call Just 54% of Europeans have basic digital skills, far below the 80% target set by the Digital Decade policy programme. The number of ICT […]

Περισσότερα »

Call for Proposals – Digital Europe 5th Call for Proposals 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ Specialised education programmes in key capacity areas – Advanced digital skills analysis  (new!)  EUROPEAN COMMISSION  Digital Europe Programme (DIGITAL) 21/3/2024  ΑΝΟΙΚΤΗ  Specialised education programmes in key capacity areas  (new!)  EUROPEAN COMMISSION Digital Europe Programme (DIGITAL)  21/3/2024   ΑΝΟΙΚΤΗ   Cybersecurity Skills Academy (new!)   EUROPEAN COMMISSION  Digital Europe Programme (DIGITAL)  21/3/2024  ΑΝΟΙΚΤΗ 

Περισσότερα »