Όλες οι Αναρτήσεις από την Επιτροπή ερευνών

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΕΔΙΒΙΜ (Γ)

Δημοσίευση από στις 26/2/19 σε Ανακοινώσεις, Διάφορα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΕΔΙΒΙΜ (Γ) Η πρόσκληση : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  Η αίτηση : ΑΙΤΗΣΗ  

Περισσότερα »

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ_MESON

Δημοσίευση από στις 26/2/19 σε Ανακοινώσεις, Διάφορα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ_MESON για έναν (1) εξωτερικό συνεργάτη. Η πρόσκληση : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  Η Αίτηση : ΑΙΤΗΣΗ   

Περισσότερα »

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ_SMecoMP

Δημοσίευση από στις 26/2/19 σε Ανακοινώσεις, Διάφορα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ_SMecoMP για για έναν (1) εξωτερικό συνεργάτη. Η πρόσκληση : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ _SMecoMP Η Αίτηση: ΑΙΤΗΣΗ 

Περισσότερα »

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ_NECOS

Δημοσίευση από στις 26/2/19 σε Ανακοινώσεις, Διάφορα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ_NECOS για έναν (1) εξωτερικό συνεργάτη. Πρόσκληση: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Αίτηση: ΑΙΤΗΣΗ   

Περισσότερα »

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΕΔΙΒΙΜ (B)

Δημοσίευση από στις 26/2/19 σε Ανακοινώσεις, Διάφορα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΕΔΙΒΙΜ (B) Η πρόσκληση: 9057469Β7Ι-Ι95 Η αίτηση: ΑΙΤΗΣΗ

Περισσότερα »

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΕΔΙΒΙΜ (Α)

Δημοσίευση από στις 26/2/19 σε Ανακοινώσεις, Διάφορα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΕΔΙΒΙΜ (Α) Η πρόσκληση:ΩΚΟΟ469Β7Ι-3ΜΕ Η αίτηση:ΑΙΤΗΣΗ  

Περισσότερα »

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΜΣ ΣΤΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

Δημοσίευση από στις 26/2/19 σε Ανακοινώσεις, Διάφορα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΜΣ ΣΤΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ Η προκήρυξη :ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  Η Αίτηση:  ΑΙΤΗΣΗ

Περισσότερα »

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΜΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

Δημοσίευση από στις 26/2/19 σε Ανακοινώσεις, Διάφορα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΜΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Το κείμενο της πρόσκλησης: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Η αίτηση: ΑΙΤΗΣΗ

Περισσότερα »

Απόφαση Πρακτικού Συνεδρίασης του ΕΛΚΕ για την αρ. πρωτ. 23157/10-12-2018 Πρόσκληση

Δημοσίευση από στις 26/2/19 σε Αποφάσεις Συνεδριάσεων

Απόφαση Πρακτικού Συνεδρίασης 240/25-02-2019 του ΕΛΚΕ για την αρ. πρωτ. Πρόσκληση 23157/10-12-2018 με ΑΔΑ: ΨΓ69469Β7Ι-ΓΒ3 Η απόφαση εδώ: 240 Α3 8

Περισσότερα »

Επανάληψη Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος έως τις 11/03/2019 για την υποβολή υποψηφιοτήτων για την Επιτροπή Ηθικής και Δεοντολογίας του Πανεπιστημίου Μακεδονίας

Δημοσίευση από στις 25/2/19 σε Ανακοινώσεις

Η Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, στην υπ’ αριθμ. 240/25-02-2019 συνεδρίασή της, αποφάσισε την επανάληψη της προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων έως τις 11/03/2019 και καλεί τους ενδιαφερόμενους να κα­τα­θέ­­σουν υποψηφιότητα για τη συγκρότηση Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας (στο εξής Ε.Η.Δ.Ε.) του ΠΑΜΑΚ, όπως προβλέπεται στο Κεφάλαιο Ε’ (άρθρα 21 έως 27) του […]

Περισσότερα »

προθεσμία υποβολής θεμάτων για την επόμενη συνεδρίαση της Επιτροπής Ερευνών μέχρι και την Παρασκευή 15 Μαρτίου 2019, ώρα 13:00

Δημοσίευση από στις 25/2/19 σε Ανακοινώσεις

Σας ενημερώνουμε ότι η προθεσμία υποβολής των, ήδη ελεγμένων από τους υπαλλήλους της αντίστοιχης θέσης εργασίας της Υπηρεσίας, θεμάτων για την επόμενη συνεδρίαση της Επιτροπής Ερευνών, που θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 26 Μαρτίου 2019, είναι μέχρι και:  την Παρασκευή 15 Μαρτίου 2019, ώρα: 13.00. Επισημαίνεται ότι η κατάθεση οποιουδήποτε θέματος που προκαλεί δαπάνη (π.χ. αιτήσεις μετακίνησης, τα έντυπα Δ5, […]

Περισσότερα »

Έκδοση πρόθεσης συνεργασίας ΦΥ στο πλαίσιο της 2ης Προκήρυξης Ερευνητικών Έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση Μεταδιδακτορικών Ερευνητών/τριών

Δημοσίευση από στις 20/2/19 σε Ανακοινώσεις, Προκηρύξεις προγραμμάτων

Στο πλαίσιο της υπ’ αριθμ. πρωτ. 7121/29-11-2018 2ης Προκήρυξης Ερευνητικών Έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση Μεταδιδακτορικών Ερευνητών/τριών όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (http://www.elidek.gr/call/second_call_postdoc/), και για την έκδοση των προβλεπόμενων επιστολών πρόθεσης συνεργασίας από μέρους του Φορέα Υποδοχής, παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν στον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας (Γραφείο Ε110, τηλ. 2310.891.437), το συντομότερο δυνατό και πάντως έως το […]

Περισσότερα »

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΜΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ

Δημοσίευση από στις 19/2/19 σε Ανακοινώσεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΜΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Η πρόσκληση Η αίτηση  

Περισσότερα »

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΜΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Δημοσίευση από στις 19/2/19 σε Ανακοινώσεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΜΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ Η Πρόσκληση  Η αίτηση  

Περισσότερα »

Απόφαση Πρακτικού Συνεδρίασης του ΕΛΚΕ για την αρ. πρωτ. 24543/27-12-2018 Πρόσκληση

Δημοσίευση από στις 19/2/19 σε Αποφάσεις Συνεδριάσεων

Απόφαση Πρακτικού Συνεδρίασης 239/18-02-2019 του ΕΛΚΕ για την αρ. πρωτ. Πρόσκληση 24543/27-12-2018 με ΑΔΑ: 7ΑΒΞ469Β7Ι-7ΑΞ. Η απόφαση εδώ : 239 Α3 1

Περισσότερα »