Όλες οι Αναρτήσεις από την Επιτροπή ερευνών

Απόφαση Πρακτικού Συνεδρίασης 239/18.02.2019 του ΕΛΚΕ για την αρ. πρωτ. 22634/3.12.2018 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: ΩΤ1Ξ469Β7Ι-26Υ)

Δημοσίευση από στις 18/2/19 σε Ανακοινώσεις

Απόφαση Πρακτικού Συνεδρίασης 239/18.02.2019 του ΕΛΚΕ για την αρ. πρωτ. 22634/3.12.2018 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: ΩΤ1Ξ469Β7Ι-26Υ) Αποτελέσματα υπ’αριθμ. 22634_3.12.2018 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Περισσότερα »

Απόφαση Πρακτικού Συνεδρίασης του ΕΛΚΕ για την αρ. πρωτ. 22364/30.11.2018 Πρόσκληση

Δημοσίευση από στις 14/2/19 σε Αποφάσεις Συνεδριάσεων

Απόφαση Πρακτικού Συνεδρίασης 238/13.02.2019 του ΕΛΚΕ για την αρ. πρωτ. 22364/30.11.2018 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: ΩΚ10469Β7Ι-ΜΝ3) Αποτελέσματα υπ’αριθμ. 22364_30.11.2018 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Περισσότερα »

Απόφαση Πρακτικού Συνεδρίασης του ΕΛΚΕ για την αρ. πρωτ. 22375/30.11.2018 Πρόσκληση

Δημοσίευση από στις 14/2/19 σε Αποφάσεις Συνεδριάσεων

Απόφαση Πρακτικού Συνεδρίασης 238/13.02.2019 του ΕΛΚΕ για την αρ. πρωτ. 22375/30.11.2018 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: 6ΨΖΡ469Β7Ι-ΙΩΣ) Αποτελέσματα υπ’αριθμ. 22375_30.11.2018 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Περισσότερα »

Απόφαση Πρακτικού Συνεδρίασης του ΕΛΚΕ για την αρ. πρωτ. 22379/30.11.2018 Πρόσκληση

Δημοσίευση από στις 14/2/19 σε Αποφάσεις Συνεδριάσεων

Απόφαση Πρακτικού Συνεδρίασης 238/13.02.2019 του ΕΛΚΕ για την αρ. πρωτ. 22379/30.11.2018 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: 6ΔΒ6469Β7Ι-ΛΛ7) Αποτελέσματα υπ’αριθμ. 22379_30.11.2018 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Περισσότερα »

Απόφαση Πρακτικού Συνεδρίασης του ΕΛΚΕ για την αρ. πρωτ. 23143/10.12.2018 Πρόσκληση

Δημοσίευση από στις 14/2/19 σε Αποφάσεις Συνεδριάσεων

Απόφαση Πρακτικού Συνεδρίασης 238/13.02.2019 του ΕΛΚΕ για την αρ. πρωτ. 23143/10.12.2018 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: Ψ43Ε469Β7Ι-0ΓΔ) Αποτελέσματα υπ’αριθμ. 23143_10.12.2018 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Περισσότερα »

Απόφαση Πρακτικού Συνεδρίασης του ΕΛΚΕ για την αρ. πρωτ. 22864/5.12.2018 Πρόσκληση

Δημοσίευση από στις 14/2/19 σε Αποφάσεις Συνεδριάσεων

Απόφαση Πρακτικού Συνεδρίασης 238/13.02.2019 του ΕΛΚΕ για την αρ. πρωτ. 22864/5.12.2018 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: 6Θ4Ρ469Β7Ι-Λ7Σ) Αποτελέσματα υπ’αριθμ. 22864_5.12.2018 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Περισσότερα »

Απόφαση Πρακτικού Συνεδρίασης του ΕΛΚΕ για την αρ. πρωτ. 22549/03.12.2018 Πρόσκληση

Δημοσίευση από στις 14/2/19 σε Αποφάσεις Συνεδριάσεων

Απόφαση Πρακτικού Συνεδρίασης 238/13.02.2019 του ΕΛΚΕ για την αρ. πρωτ. 22549/03.12.2018 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: Ψ9Α0469Β7Ι-94Ι) Αποτελέσματα υπ’αριθμ. 22549_3.12.2018 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Περισσότερα »

Απόφαση Πρακτικού Συνεδρίασης του ΕΛΚΕ για την αρ. πρωτ. 22352/30.11.2018 Πρόσκληση

Δημοσίευση από στις 14/2/19 σε Αποφάσεις Συνεδριάσεων

Απόφαση Πρακτικού Συνεδρίασης 238/13.02.2019 του ΕΛΚΕ για την αρ. πρωτ. 22352/30.11.2018 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: Ω1ΞΙ469Β7Ι-Ε3Χ) Απόσπασμα υπ’αριθμ. 238_13.02.2019 Συνεδρίασης ΕΕ

Περισσότερα »

προθεσμία υποβολής θεμάτων για την επόμενη συνεδρίαση της Επιτροπής Ερευνών μέχρι και την Παρασκευή 15 Φεβρουαρίου 2019, ώρα 13:00

Δημοσίευση από στις 8/2/19 σε Ανακοινώσεις

Σας ενημερώνουμε ότι η προθεσμία υποβολής των, ήδη ελεγμένων από τους υπαλλήλους της αντίστοιχης θέσης εργασίας της Υπηρεσίας, θεμάτων για την επόμενη συνεδρίαση της Επιτροπής Ερευνών, που θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 25 Φεβρουαρίου 2019, είναι μέχρι και:  την Παρασκευή 15 Φεβρουαρίου 2019, ώρα: 13.00. Υπενθυμίζεται ότι η κατάθεση οποιουδήποτε θέματος που προκαλεί δαπάνη (π.χ. αιτήσεις μετακίνησης, τα έντυπα Δ5, […]

Περισσότερα »

Διευκρινιστική εγκύκλιος σχετικά με την καταβολή ασφαλιστικών εισφορών στον ΕΦΚΑ αμειβόμενων με παραστατικά παρεχόμενων υπηρεσιών (τίτλος κτήσης – πρώην απόδειξη επαγγελματικής δαπάνης)

Δημοσίευση από στις 7/2/19 σε Ανακοινώσεις, Διάφορα

Διευκρινιστική εγκύκλιος σχετικά με την καταβολή ασφαλιστικών εισφορών στον ΕΦΚΑ αμειβόμενων με παραστατικά παρεχόμενων υπηρεσιών (τίτλος κτήσης – πρώην απόδειξη επαγγελματικής δαπάνης). Για να διαβάσετε την εγκύκλιο κάντε κλικ εδώ: Δ.15- Γ΄-oικ.4624-106-2019.

Περισσότερα »

Υπουργική Απόφαση σχετικά με τη διαδικασία απόδοσης των εισφορών, το χρόνο και τον τρόπο δήλωσης των στοιχείων του παραστατικού και της σύμβασης από τον εκδότη στον ΕΦΚΑ», που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β 6182/31-12-2018, το οποίο κυκλοφόρησε στα τέλη του μηνός Ιανουαρίου 2019.

Δημοσίευση από στις 6/2/19 σε Ανακοινώσεις

Η νέα ημερομηνία εφαρμογής των ρυθμίσεων ορίστηκε για λόγους ασφάλειας δικαίου, με δεδομένη την αύξηση του κατώτατου μισθού σε 650 ευρώ από την 1/2/2019, καθώς και το γεγονός ότι η υπουργική απόφαση σχετικά με τη διαδικασία απόδοσης των εισφορών, το χρόνο και τον τρόπο δήλωσης των στοιχείων του παραστατικού και της σύμβασης από τον εκδότη […]

Περισσότερα »

Συνεργατικοί σχηματισμοί για την προώθηση της καινοτομίας στην τοπική επιχειρηματικότητα

Δημοσίευση από στις 6/2/19 σε Ανακοινώσεις, Προκηρύξεις προγραμμάτων

Λεπτομέρειες Πρόσκλησης Τίτλος: Συνεργατικοί σχηματισμοί για την προώθηση της καινοτομίας στην τοπική επιχειρηματικότητα Είδος: Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων Πρόγραμμα: ΕΠ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας Άξονας: 03 – Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων Επενδυτική Προτεραιότητα: 3δ – Στήριξη της ικανότητας των ΜΜΕ να αναπτύσσονται σε περιφερειακές, εθνικές και διεθνείς αγορές, και να συμμετέχουν σε διαδικασίες καινοτομίας Ειδικός […]

Περισσότερα »

ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ, Προκήρυξη Β΄ κύκλου Δράσης (Φεβρουάριος 2019) και αναθεωρημένες προτεραιότητες

Δημοσίευση από στις 1/2/19 σε Ανακοινώσεις, Προκηρύξεις προγραμμάτων

Ο Β΄ κύκλος της Δράσης ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ θα προκηρυχθεί το Φεβρουάριο 2019, με ενδεικτικό προϋπολογισμό Δημόσιας Δαπάνης 200.000.000 ευρώ. Οι προτάσεις στο πλαίσιο του Β’ Κύκλου θα πρέπει να εντάσσονται σε μία από τις ακόλουθες τέσσερις (4) Παρεμβάσεις: I. Έρευνα και Ανάπτυξη από Επιχειρήσεις, με στόχο τη δημιουργία νέων θέσεων ερευνητικού και […]

Περισσότερα »

CALL FOR PROPOSALS (Societal Challenges)

Δημοσίευση από στις 28/1/19 σε Ανακοινώσεις, Προκηρύξεις προγραμμάτων

DIRECTORATE-GENERAL FOR RESEARCH AND INNOVATION Call identifier: H2020-JTI-IMI2-2019-17-TWO-STAGE Pillar: Societal Challenges Work Programme Year: H2020-JTI-IMI-2019 Work Programme Part: H2020-JTI-IMI-2019 http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-jti-imi2-2019-17-two-stage.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-JTI-IMI2-2019-17-two-stage/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc

Περισσότερα »

Key Action 3: Support for policy reform – Initiatives for Policy Innovation – Forward-Looking Cooperation Projects in the Fields of Education and Training – web streaming session

Δημοσίευση από στις 25/1/19 σε Ανακοινώσεις

Key Action 3: Support for policy reform – Initiatives for Policy Innovation – Forward-Looking Cooperation Projects in the Fields of Education and Training The Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA) is organizing a web streaming session to explain funding opportunities available under the Erasmus+ Key Action 3: Support for policy reform – Initiatives for Policy […]

Περισσότερα »