Όλες οι Αναρτήσεις από την Επιτροπή ερευνών

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Μητρώου Αξιολογητών Erasmus+

Δημοσίευση από στις 8/3/19 σε Ανακοινώσεις

https://www.iky.gr/el/erasmusplus-vivliothiki/item/2147-prokiriksi-aksiologiton-ebeirognomonon Το ΙΚΥ, ως Ελληνική Εθνική Μονάδα Συντονισμού (εφεξής ΙΚΥ/ΕΜΣ) του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+ για την Εκπαίδευση και την Κατάρτιση, τηρεί Μητρώο Αξιολογητών για τις ανάγκες της ποιοτικής αξιολόγησης των αιτήσεων χρηματοδότησης και των εκθέσεων αποτελεσμάτων των ολοκληρωμένων σχεδίων του Προγράμματος. Το ΙΚΥ/ΕΜΣ προχωρά στον εμπλουτισμό του Μητρώου Αξιολογητών Erasmus+ με την τροποποίηση της Πρόσκλησης […]

Περισσότερα »

Εξετάσεις για ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ : ΠΜΣ στη Λογιστική και Φορολογία και Χρηματοοικονομική Διοίκηση.

Δημοσίευση από στις 6/3/19 σε Ανακοινώσεις

Εξετάσεις για ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ : ΠΜΣ στη Λογιστική και Φορολογία και Χρηματοοικονομική Διοίκηση. ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕ ΑΡ.ΠΡ.3769_2019

Περισσότερα »

Εξετάσεις για ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ: ΠΜΣ Εφαρμοσμένη Λογιστική και Ελεγκτική

Δημοσίευση από στις 6/3/19 σε Ανακοινώσεις, Διάφορα

Εξετάσεις για ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ στο ΠΜΣ Εφαρμοσμένη Λογιστική και Ελεγκτική : ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕ ΑΡ.ΠΡ.3768_2019  

Περισσότερα »

Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τέσσερις (4) εξωτερικούς συνεργάτες

Δημοσίευση από στις 6/3/19 σε Ανακοινώσεις, Διάφορα

Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τέσσερις (4) εξωτερικούς συνεργάτες. Η Πρόσκληση Η ΑΙΤΗΣΗ 

Περισσότερα »

Χρονοχρέωση Απασχολουμένων (Μελών ΔΕΠ, ΕΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ, Μονίμων, ΙΔΑΧ, Λοιπών Δημ. Υπαλλήλων) σε έργα του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Μακεδονίας

Δημοσίευση από στις 5/3/19 σε Ανακοινώσεις, Αποφάσεις Συνεδριάσεων

Στην υπ’ αριθμ. 238/13-2-2019 συνεδρίαση της Επιτροπής Ερευνών αποφασίστηκε η τροποποίηση των υπ’ αριθμ. 175/24.05.2016 (θ. 3ii) και 193/19.06.2017 (θ. 2iii) που αφορούν στην Χρονοχρέωση Απασχολουμένων (Μελών ΔΕΠ, ΕΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ, Μονίμων, ΙΔΑΧ, Λοιπών Δημ. Υπαλλήλων) σε έργα του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Μακεδονίας ως προς την παράγραφο 6 «Κατάρτιση Συμβάσεων» και στο εξής η κατάρτιση […]

Περισσότερα »

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΔΠΜΣ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

Δημοσίευση από στις 4/3/19 σε Διάφορα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΔΠΜΣ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Η ανάρτηση εδώ : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  Η αίτηση εδώ : ΑΙΤΗΣΗ

Περισσότερα »

Απόφαση Πρακτικού Συνεδρίασης 241/04-03-2019 του ΕΛΚΕ για την αρ. πρωτ. 24549/27-12-2018 Πρόσκληση

Δημοσίευση από στις 4/3/19 σε Αποφάσεις Συνεδριάσεων

Απόφαση Πρακτικού Συνεδρίασης 241/04-03-2019 του ΕΛΚΕ για την αρ. πρωτ. Πρόσκληση 24549/27-12-2018 με ΑΔΑ: ΩΞΘΔ469Β7Ι-Ξ5Η Η απόφαση εδώ: 241 Α3 3

Περισσότερα »

Απόφαση Πρακτικού Συνεδρίασης 241/04-03-2019 του ΕΛΚΕ για την αρ. πρωτ. 24547/27-12-2018 Πρόσκληση

Δημοσίευση από στις 4/3/19 σε Αποφάσεις Συνεδριάσεων

Απόφαση Πρακτικού Συνεδρίασης 241/04-03-2019 του ΕΛΚΕ για την αρ. πρωτ. Πρόσκληση 24547/27-12-2018 με ΑΔΑ: 7ΖΛΒ469Β7Ι-6ΓΩ Η απόφαση εδώ : 241 Α3 2

Περισσότερα »

Απόφαση Πρακτικού Συνεδρίασης 241/04-03-2019 του ΕΛΚΕ για την αρ. πρωτ. 23157/10-12-2018 Πρόσκληση

Δημοσίευση από στις 4/3/19 σε Αποφάσεις Συνεδριάσεων

Απόφαση Πρακτικού Συνεδρίασης 241/04-03-2019 του ΕΛΚΕ για την αρ. πρωτ. Πρόσκληση 24545/27-12-2018 με ΑΔΑ: ΩΤ3Ν469Β7Ι-ΘΗΞ Η απόφαση εδώ : 241 Α3 1

Περισσότερα »

FET-Open Challenging Current Thinking

Δημοσίευση από στις 1/3/19 σε Ανακοινώσεις, Προκηρύξεις προγραμμάτων

Call name: FET Open – Novel ideas for radically new technologies  |  Call ID: H2020-FETOPEN-2018-2020 Specific Challenge: to lay the foundations for radically new future technologies of any kind from visionary interdisciplinary collaborations that dissolve the traditional boundaries between sciences and disciplines, including the social sciences and humanities. This topic also encourages the driving role of new actors in research […]

Περισσότερα »

Νέα πρόσκληση χρηματοδότησης ερευνητικών προτάσεων μεταδιδακτορικού επιπέδου από το Κέντρο Έρευνας για τις Ανθρωπιστικές Επιστήμες

Δημοσίευση από στις 1/3/19 σε Ανακοινώσεις, Προκηρύξεις προγραμμάτων

Την πέμπτη δημόσια πρόσκληση για υποβολή ερευνητικών προτάσεων ανακοίνωσε το Κέντρο Έρευνας για τις Ανθρωπιστικές Επιστήμες (ΚΕΑΕ), εκπληρώνοντας τον βασικό του στόχο που είναι η οικονομική ενίσχυση της έρευνας στις ανθρωπιστικές επιστήμες. Το Κέντρο προσκαλεί ερευνητές να υποβάλουν για χρηματοδότηση μία ερευνητική τους πρόταση διάρκειας ενός έτους, την οποία προτίθενται να εκπονήσουν κατά το ημερολογιακό […]

Περισσότερα »

REGIOSTARS Awards

Δημοσίευση από στις 1/3/19 σε Ανακοινώσεις, Προκηρύξεις προγραμμάτων

Launch of the REGIOSTARS Awards 2019 Every year, the European Commission awards those EU-funded projects, which demonstrate excellence and new approaches in regional development. With the goal of inspiring other regions and project managers across Europe, participating projects are in the spotlight of communication activities at European level. Thematic focus The REGIOSTARS are awarded to […]

Περισσότερα »

Capacity building for litigating cases relating to democracy, rule of law and fundamental rights violations (Justice Programme)

Δημοσίευση από στις 1/3/19 σε Ανακοινώσεις, Προκηρύξεις προγραμμάτων

ID: UST-PPPA-LITI-AG-2018 Types of action: Justice Action Grant | Programme: Justice Programme https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programCode=JUST;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=JUST-PPPA-LITI-AG-2018;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=callTopicSearchTableState

Περισσότερα »

Ενημέρωση για την απόφαση της υπ’ αριθμ. 240/25-2-2019 έκτακτης συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ σχετικά με την είσπραξη παραβόλων ορκωμοσίας των (Δ)ΠΜΣ

Δημοσίευση από στις 28/2/19 σε Αποφάσεις Συνεδριάσεων

Σας ενημερώνουμε ότι στην υπ’ αριθμ. 240/25.02.2019 έκτακτη συνεδρίαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλιών Έρευνας (Επιτροπή Ερευνών) συζητήθηκε το θέμα της είσπραξης παραβόλων ορκωμοσίας των (Δ)ΠΜΣ και αποφασίστηκε ότι α) δεν θα εισπράττονται από τον ΕΛΚΕ παράβολα ορκωμοσίας των (Δ)ΠΜΣ, β) τα (Δ)ΠΜΣ υποχρεούνται να τροποποιήσουν τους κανονισμούς λειτουργίας, ούτως ώστε […]

Περισσότερα »

είσπραξη ποσοστού 7% επί του ετήσιου καθαρού εισοδήματος μελών ΔΕΠ που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα

Δημοσίευση από στις 28/2/19 σε Αποφάσεις Συνεδριάσεων

Σας ενημερώνουμε ότι στην  υπ’ αριθμ. 238/13-2-2019 έκτακτη συνεδρίαση της Επιτροπής Ερευνών αποφασίστηκε η διαδικασία είσπραξης του ποσοστού 7% επί του ετήσιου καθαρού εισοδήματος μελών ΔΕΠ που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα ως εξής:   Ο Ε.Λ.Κ.Ε. εφαρμόζει το άρθρο 35 του Ν. 4559/2018, σύμφωνα με το οποίο οι Καθηγητές και υπηρετούντες Λέκτορες πλήρους απασχόλησης οι οποίοι ασκούν […]

Περισσότερα »